Liman MYS üzerinde API kullanımı

Posted onPublic API Kullanım Örneği

Bu yazıda public bir API’nin Liman eklentisinde nasıl kullanılabileceğinden bahsedeceğim.

Kodlara linkten ulaşabilirsiniz. https://github.com/abugraokkali/Liman-Covid-Stats

 • app/Controllers/ApiController.php
 use GuzzleHttpClient;
Enter fullscreen mode

Exit fullscreen mode

İlk olarak dosyamızda GuzzleHttpClient kullanacağımızı belirtiyoruz.

Guzzle, HTTP isteklerini göndermeyi ve web servisleriyle entegre olmayı kolaylaştıran bir PHP HTTP istemcisidir. Özet bir bilgiye gist yazımdan ulaşabilirsiniz.

https://gist.github.com/abugraokkali/8d99177a7af4daa62b2d63e3941fdd88

 public function getResponse()
 {
  $client = new GuzzleHttpClient(
    ['base_uri' => 'https://api.covid19api.com/']
  );
  $response = $client->request('GET', 'summary');
  return json_decode($response->getBody()->getContents());

 }
Enter fullscreen mode

Exit fullscreen mode

Base URI’yı https://api.covid19api.com/ olan bir GuzzleHttpClient objesi oluşturuyoruz. Request’lerimizi bu client üzerinden yapacağız.

Client nesnesinin request methoduyla /summary enpoint’ine GET sorgusu yapıyoruz. JSON formatındaki response’unu decode edip return ediyoruz.

Request : GET https://api.covid19api.com/summary

Response :

 {
  "ID": "17cf60ab-05a9-4a5d-8027-458354300853",
  "Message": "",
  "Global": {
   "NewConfirmed": 306062,
   "TotalConfirmed": 205102230,
   "NewDeaths": 3858,
   "TotalDeaths": 4331537,
   "NewRecovered": 0,
   "TotalRecovered": 0,
   "Date": "2021-08-13T07:08:37.28Z"
  },
  "Countries": [
   ...
   {
    "ID": "b1cecf17-faac-4e60-b5e3-9266759234a6",
    "Country": "Turkey",
    "CountryCode": "TR",
    "Slug": "turkey",
    "NewConfirmed": 0,
    "TotalConfirmed": 6018455,
    "NewDeaths": 0,
    "TotalDeaths": 52703,
    "NewRecovered": 0,
    "TotalRecovered": 0,
    "Date": "2021-08-13T07:08:37.28Z",
    "Premium": {}
   },
   ...
   ],
  "Date": "2021-08-13T07:08:37.28Z"
  }
Enter fullscreen mode

Exit fullscreen mode

 public function listCountries()
 {
   $response = $this->getResponse();
   $countries = (array) $response->{'Countries'};
   $data = [];
  foreach($countries as $country){
    $data[] = [
      "Country" => $country->{'Country'},
      "CountryCode" => $country->{'CountryCode'},
      "TotalConfirmed" => $country->{'TotalConfirmed'},
      "TotalDeaths" => $country->{'TotalDeaths'},
    ];
  }
  return view('table', [
    "value" => $data,
    "title" => ["Ülke","Ülke Kodu","Vaka Sayısı","Vefat Sayısı"],
    "display" => ["Country","CountryCode","TotalConfirmed","TotalDeaths"]
  ]);

 }
Enter fullscreen mode

Exit fullscreen mode

Bu fonksiyon getResponse()’un çağrılıp verinin istenen formata dönüştürülmesi işini yapıyor.

Özetle;

 • getResponse() çağırılıyor,
 • getResponse()’un return ettiği response’un {‘Countries’} attribute’u alınıyor ve array haline getiriliyor,

 • array üzerinden for-loop ile geçiliyor ve istenen attribute’lar data adında bir array’de tutuluyor,

 • data array’i view’e parametre olarak verilip

return ediliyor.

 • routes.php
<?php
return [
 ...
 "list_countries" => "ApiController@listCountries",
 ...
];
Enter fullscreen mode

Exit fullscreen mode

 • views/countries/main.blade
<div class="row">
  <div class="col-12 mb-2">
    <div class="table-responsive" id="countriesTable"></div>
  </div>
</div>

@include("countries.scripts")
Enter fullscreen mode

Exit fullscreen mode

Tablo için bir div oluşturuyoruz.

 • views/countries/scripts.blade
<script>
  function listCountries(){
    showSwal("{{__('Yükleniyor...')}}", 'info');
    let data = new FormData();
    request("{{API('list_countries')}}", data, function(response){
      $('#countriesTable').html(response).find('table').DataTable(
                               dataTablePresets('normal');
      Swal.close();
    }, function(response){
      response = JSON.parse(response);
      showSwal(response.message, 'error');
    });
  }
</script>
Enter fullscreen mode

Exit fullscreen mode

Return edilen view’i oluşturduğumuz div’e koyuyoruz ve tabloyu bastırmış oluyoruz.

Alt Text

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *